Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

CV

Program stażu podyplomowego Szpitala im. WAM 2022/2023
Informacja o rezerwacji modułu w planie stażu podyplomowego Szpitala im. WAM 2022/2023
Skierowanie na staż cząstkowy
Oddelegowanie do innego szpitala
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy z dnia 1 marca 2023

2022/2023 Harmonogram zajęć w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Platforma e-learning MOODLE